21wiek.com.pl

wszystko o technologii

Poradnik

Lokata terminowa co to jest? Dowiedz się więcej!

Wysoka inflacja i podwyższenie stóp procentowych to zjawiska, których skutkiem jest wzrost zainteresowania bankowymi produktami oszczędnościowymi. Podstawowym produktem oszczędnościowym w ofercie każdego banku jest lokata terminowa. Jaka jest konstrukcja lokaty terminowej? Jaka jest różnica pomiędzy lokatą i kontem oszczędnościowym? Sprawdź poniższy poradnik.

Definicja lokaty terminowej

Lokata terminowa co to jest? Jest to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy bankiem a klientem. Na jej podstawie klient przekazuje bankowi określoną kwotę pieniędzy. Bank zobowiązuje się do zwrotu tych pieniędzy po upływie założonego okresu. Korzyścią z tej transakcji są odsetki, które bank zobowiązuje się wypłacić klientowi na zasadach określonych w umowie. Podstawową zaletą tego produktu jest jego przejrzystość oraz stabilność. Klient z góry wie, jaką kwotę otrzyma po upływie okresu, na który została założona lokata.

Jaki jest podział lokat?

Podstawowy podział lokat dotyczy sposobu ich odnawiania. Możemy wyróżnić tutaj lokaty odnawialne oraz nieodnawialne. Lokata odnawialna to umowa, która jest automatycznie wznawiana po zamknięciu poprzedniej. Nowa lokata zakładana jest na kwotę starej lokaty wraz z doliczonymi odsetkami. Oprocentowanie nowej lokaty jest zazwyczaj aktualizowane do poziomu obowiązującego w taryfie banku w dniu reaktywacji depozytu. Lokata nieodnawialna to konstrukcja znacznie mniej skomplikowana. Jest ona inwestycją jednorazową i nie podlega odnowieniu.

Wady i zalety lokaty terminowej

Lokaty założone w polskich bankach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że w przypadku problemów z wypłacalnością banku roszczenia z tytułu lokaty mogą być uregulowane przez BFG. Zaletą lokaty może być też konkurencyjne oprocentowanie w stosunku do kont oszczędnościowych. Najwyższe oprocentowanie dostępne jest w przypadku lokat długoterminowych. Podstawową wadą lokaty jest ryzyko utraty wszystkich odsetek w momencie likwidacji lokaty przed terminem, na który została założona.

Ile można zarobić na lokacie terminowej?

Zysk z lokaty terminowej zależy od kilku czynników. Najważniejszym czynnikiem jest oprocentowanie lokaty. Warto pamiętać, że stopa procentowa podawana jest przez bank w stosunku rocznym. Co to oznacza? W przypadku założenia lokaty na okres krótszy niż rok do obliczenia zysku zostanie zastosowana proporcjonalnie niższa stopa oprocentowania. Ważnym parametrem jest kapitalizacja odsetek. Pod tym pojęciem określany jest moment, w którym do rachunku lokaty doliczane są odsetki. Zazwyczaj odsetki doliczane są jednorazowo na koniec okresu lokaty. Od obliczonego zysku z odsetek należy odjąć tzw. Podatek Belki. Jest on potrącany przez bank. Aktualna stawka podatku wynosi 19%. Dowiedz się więcej na napelnijkieszen.pl

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Jaka jest różnica pomiędzy lokatą i kontem oszczędnościowym? Konto oszczędnościowe to konstrukcja bardziej elastyczna od lokaty. Odsetki na koncie oszczędnościowym doliczane są raz w miesiącu. W przypadku wypłaty środków z konta oszczędnościowego otrzymujemy również wypracowane zyski. Dużą wadą konta oszczędnościowego jest jednak niższa stopa oprocentowania rachunku. Niektóre banki stosują również wysokie opłaty za przelew z konta oszczędnościowego.

Podsumowanie

Lokata to produkt oszczędnościowy, który znakomicie sprawdzi się w dłuższym okresie. Zaletą lokaty jest niskie ryzyko inwestycji. Przekłada się ono na pewność otrzymania oszczędności wraz z odsetkami. Oprocentowanie lokat nie nadąża niestety za stopą inflacji. Wypracowane odsetki będą jednak nieocenioną pomocą podczas planowania budżetu domowego. Warto więc zacząć oszczędzać.