21wiek.com.pl

wszystko o technologii

Jak zostać wychowawcą przedszkolnym
Poradnik

Jak zostać wychowawcą przedszkolnym?

W Polsce kandydat na wychowawcę przedszkolnego powinien mieć wykształcenie wyższe i uczęszczać na specjalistyczne kursy. Na czym polega taki kurs i czego można się w jego trakcie dowiedzieć?

Kurs dla wychowawcy przedszkolnego — na czym polega?

Absolwent szkoły wyższej, który jest zainteresowany pracą w przedszkolu, powinien zdecydować się na odbycie pełnoprawnego kursu specjalistycznego. Kurs na wychowawcę przedszkolnego — bo o nim mowa — to seria spotkań, w ramach których przybliża się kandydatom specyfikę pracy w przedszkolu, a także zapoznaje z problemami wychowawczymi, przed którymi najprawdopodobniej staną. W ramach kursu słuchacze poznają podstawę programową przedszkola, a także skupią się na kreatywnych metodach pracy z dziećmi i nauczą się przygotowywać twórcze scenariusze zadań.

Sposób przeprowadzenia kursu

Każdy przyszły wychowawca przedszkolny może — dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym — uczestniczyć w kursie na zasadach e-learningu. Zajęcia są realizowane zdalnie, dzięki czemu uczestnicy mogą w międzyczasie prowadzić zwykłą aktywność zawodową, a nawet oświatową. W ramach nauki zdalnej przeprowadzany jest też sam egzamin, który ma postać quizu. Zdany egzamin wiąże się z otrzymaniem specjalnego certyfikatu, potwierdzającego kwalifikację na stanowisko wychowawca przedszkolny.

Kurs a wyzwania stojące przed opiekunem

Wychowanie przedszkolne to zawód, który stale ewoluuje. Dlatego ważne jest, aby profesjonalnie zrealizowany kurs na wychowawcę przedszkolnego obejmował zagadnienia, które są charakterystyczne dla dzisiejszych metod nauczania. Mowa tu między innymi o:

  • roli muzyki i śpiewu w kształtowaniu rozwoju dziecka, ale też i całej grupy,
  • metodach przeprowadzania zajęć z osobami wymagającymi szczególnej opieki,
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie,
  • współpracy przedszkola z rodzicami,
  • umiejętności utrzymania w grupie dyscypliny.

Kurs na wychowawcę — kwestie techniczne

Osoba zainteresowana taką formą nauczania powinna zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, niezbędne do przeprowadzenia kursu jest stabilne łącze internetowe. Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem platform mobilnych, o ile są one kompatybilne z materiałami dostępnymi w ramach kursu. Po drugie, kurs może być przeprowadzony o dowolnej porze: nocą, w ciągu dnia lub w weekendy. Wreszcie po trzecie — dostęp do kursu jest realizowany za pomocą specjalnego klucza, który aktywowany jest w momencie uiszczenia opłaty.

Wychowanie przedszkolne to sztuka, dlatego warto zainwestować w kurs, który pomoże w kształtowaniu nowego pokolenia wychowawców.